...feel home

Spoločnosť YMOD STAV sa rozvíja v zmysle rodinného podnikania a priateľskej spolupráce. Naším cieľom sú spokojní klienti, ktorí sú pre nás najlepšou reklamou. Hlavnou náplňou spoločnosti je navrhovanie a vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie, stavebná činnosť, rekonštrukcia ako aj vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie a urbanistickej štúdie.

Naše skúsenosti ako architektov – projektantov obytných a občianskych budov sú dlhodobejšie. Vzhľadom na priame prepojenie projekcie s developmentom a následne výstavbou vieme pružne reagovať na požiadavky klienta bez zbytočnej administratívy a finančnej záťaže. To nám umožňuje realizovať aj investičné projekty pre štandardné developérske firmy finančne neatraktívne.

Výstavbu realizujeme v spolupráci s dlhodobými partnermi, podľa jednotlivých častí stavby.